III ETAP - ROZPOCZYNAMY

Kochani, już dziś rozpoczynamy trzeci etap XIII edycji Konkursu Papieskiego „Patriotyzm Karola Wojtyły – 1920-2005”.
 

Etap ten polega na napisaniu eseju na jeden z trzech zadanych przez Organizatora tematów. Uczestnicy biorący dział w III etapie powinni przesłać prace drogą elektroniczną odpowiednio na regionalne adresy mailowe (podane poniżej) do dnia 27 kwietnia 2017 roku (włącznie).

Imiona i nazwiska osób zakwalifikowanych do ostatniego — IV etapu konkurs — podane zostaną na stronie internetowej dnia 23 maja 2017 roku.

 

Poniżej prezentujemy listę tegorocznych tematów, wraz z tekstami źródłowymi, do których Uczestnik powinien się odnieść, opracowując dane zagadnienie. Zachęcamy także do korzystania z dodatkowej bibliografii.
 

1. Czym  według Jana Pawła II  jest patriotyzm i w czym  Twoim zdaniem  najbardziej przejawiał się on w działaniu Papieża z Polski?

Jan Paweł II, Apel Jasnogórski z młodzieżą  Częstochowa 18 czerwca 1983

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005
 

2. Jakie najważniejsze wskazania dla Rodaków skierował Jan Paweł II w katechezach na temat Dekalogu, wygłoszonych podczas swej pielgrzymki do Polski w 1991 roku?

Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. odprawionej przy kościele Świętego Ducha  Koszalin 1 czerwca 1991

Jan Paweł II, Msza św. w Parku Agrykola. Beatyfikacja O. Rafała Chylińskiego  Warszawa 9 czerwca 1991
 

3. Jaki fragment nauczania Jana Pawła II i dlaczego uważasz za najważniejszy dla Polski A.D. 2017?

J. Poniewierski (red.), Jan Paweł II: pielgrzymki do ojczyzny 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002. Przemówienia i homilie., Kraków 2015

M. Zięba, Niezwykły pontyfikat, Kraków 1997 

 

Podajemy regionalne adresy mailowe, na które należy przesyłać prace.

gdansk@konkurspapieski.pl — dla uczniów z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego;

katowice@konkurspapieski.pl — dla uczniów z województwa śląskiego;

krakow@konkurspapieski.pl — dla uczniów z województwa małopolskiego i podkarpackiego;

lublin@konkurspapieski.pl — dla uczniów z województwa lubelskiego i świętokrzyskiego;

lodz@konkurspapieski.pl — dla uczniów z województwa łódzkiego;

poznan@konkurspapieski.pl — dla uczniów z województwa wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego;

torun@konkurspapieski.pl — dla uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego;

warszawa@konkurspapieski.pl — dla uczniów z województwa mazowieckiego i podlaskiego;

wroclaw@konkurspapieski.pl — dla uczniów z województwa dolnośląskiego i opolskiego.

 

Prosimy również Uczestników o zwracanie szczególnej uwagi na wymogi redakcyjne, które powinny spełniać prace konkursowe.

— w tytule pracy powinny znaleźć się: imię i nazwisko autora, nazwa szkoły, region, temat pracy;
— plik powinien być zapisany w rozszerzeniu PDF;
— w nazwie przesyłanego pliku powinno być podane imię i nazwisko, a także nazwa ośrodka regionalnego autora (np. Anna_Kowalska_Warszawa.pdf);
— praca nie może liczyć mniej niż 3 strony i więcej niż 4 strony znormalizowanego maszynopisu
— obowiązują: czcionka — Times New Roman, rozmiar — 12 pkt., interlinia — 1.5, tekst wyjustowany;
— praca powinna zawierać bibliografię sporządzoną według następującego wzoru:

                        Bibliografia

                        1. G. Weigel, Świadek Nadziei, Kraków 2009.

                        2. List Ojca Świętego do dzieci w Roku Rodziny z 13 XII 1994 r.

                        3. ...

— autor zobowiązany jest do umieszczenia w swojej pracy przypisów, sporządzonych według poniższego wzoru:

(fragment eseju) Papież Jan Paweł II w czasie swoich pielgrzymek beatyfikował bądź kanonizował wielu bohaterów i bohaterek wiary. Uroczystości związane z wyniesieniem tych wyjątkowych osób na ołtarze, bardzo często odbywały się w ich rodzimych krajach. Wzbogacało to kulturę religijną
w tych miejscach, którą Papież tak bardzo pragnął rozwijać[1].

            ________________

 

            [1] A. Silvestrini, Papież Pielgrzym, Warszawa 1999, s. 12–13.
 


Trzymamy za Was mocno kciuki!

Powodzenia w pisaniu!

Mecenasi

 • Fundacja KGHM Polska Miedź
 • Fundacja PZU
 • Narodowe Centrum Kultury
 • Clico Sp z o. o
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Edycja Świętego Pawła
 • Wydawnictwo WAM
 • Wydawnictwo ZNAK

Patronat Honorowy

 • Abp Wojciech Polak Prymas Polski
 • Kard. Stanisław Dziwisz
 • Abp Marek Jędraszewski
  Metropolita krakowski
 • Kard. Kazimierz Nycz
  Metropolita warszawski
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzitwa Narodowego
 • Prezydent Zakonu Kawalerów Maltańskich
 • Związek Harcerstwa Polskiego
 • Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia
 • Wspólnota LEDNICA 2000Współorganizatorzy

 • Centrum Myśli Jana Pawła II
 • Biuro Podróży Krakturs
 • Cafe Misja
 • Instytut Jana Pawła II KUL
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Media

 • Rzeczpospolita
 • Gość Niedzielny
 • Niedziela
 • W Drodze
 • Katolicka Agencja Informacyjna
 • Miłujcie się
 • Przewodnik katolicki
 • Droga
 • Wzrastanie
 • Radio Plus
 • Dominikanie.pl
 • Deon.pl
 • Aleteia.pl
 • 2RYBY.PL
 • Franciszkańska3.pl
 • Strefa Katechety

 

Wyślij wiadomość

WYŚLIJ