Kryteria oceny wypowiedzi

Drodzy Uczestnicy!

Poniżej prezentujemy kryteria oceny wypowiedzi, według których będziecie oceniani podczas IV etapu Konkursu.

1. Znajomość tematyki prezentowanej w eseju. – 8 pkt

2. Zgodność wypowiedzi ustnej uczestnika z treścią zawartą przez niego w eseju. – 5 pkt

3. Innowacyjność i oryginalne, własne, osobiste podejście do tematu; wielość dostrzeżonych aspektów związanych ściśle z tematem. – 8 pkt

4. Umiejętność obrony własnych poglądów, ocen, osądów. – 5 pkt

5. Sposób argumentacji (racjonalny, wiarygodny i przekonywujący), logiczna spójność toku rozumowania. – 5 pkt

6. Jasny i klarowny sposób formułowania wypowiedzi; poprawne posługiwanie się językiem polskim. – 4 pkt

Życzymy powodzenia w przygotowaniach!

Mecenasi

 • Fundacja KGHM Polska Miedź
 • Fundacja PZU
 • Narodowe Centrum Kultury
 • Clico Sp z o. o
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Patronat Honorowy

 • Abp Wojciech Polak Prymas Polski
 • Kard. Stanisław Dziwisz
 • Abp Marek Jędraszewski
  Metropolita krakowski
 • Kard. Kazimierz Nycz
  Metropolita warszawski
 • Anna Zalewska
  Minister Edukacji Narodowej
 • J.E. Aleksaner hr. Tarnowski
  Prezydent Zakonu Kawalerów Maltańskich
 • Związek Harcerstwa Polskiego
 • Fundacja Dzieło Nowego TysiącleciaWspółorganizatorzy

 • Centrum Myśli Jana Pawła II
 • Biuro Podróży Krakturs
 • Cafe Misja
 • Instytut Jana Pawła II KUL
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Media

 • Gość Niedzielny
 • W Drodze
 • Katolicka Agencja Informacyjna
 • Miłujcie się
 • Przewodnik katolicki
 • Dominikanie.pl
 • Deon.pl
 • Aleteia.pl

 

Wyślij wiadomość

WYŚLIJ