Trwa III etap Konkursu!

Do 19 kwietnia trwa III etap Konkursu Papieskiego!


Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w II etapie Konkursu! Osoby, które dostały się do kolejnego etapu, otrzymały od nas informację bezpośrednio (na adres mail, z którego korzystali, logując się w konkursie). Tradycyjnie, przyjęliśmy po 20 osób (co najmniej) z każdego regionu. Teraz uczestnicy mają trzy tygodnie (do 19 kwietnia!) na napisanie eseju.


W tym roku uczestnicy zmierzą się z jednym z następujących tematów esejów:

1.       Jaką receptę na zbudowanie pokoju na świecie dał Jan Paweł II w swych orędziach na Światowe Dni Pokoju (1 stycznia)?

 

2.       Nie ma pokoju bez sprawiedliwości i nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia - jak rozumiesz aktualność tych słów Jana Pawła II dla budowania pokoju społecznego i osobistego?

 

3.       Jakie działania i postawy Jana Pawła II najbardziej przyczyniły się – Twoim zdaniem  do nazwania Go „pielgrzymem pokoju”?

Przy pisaniu prac polecamy szczególnie poniższe publikacje:

1.       Orędzia Jana Pawła II na Światowe Dni Pokoju

2.       Poniewierski J., Pontyfikat 1978-2005, Kraków 2005

3.       Weigel G., Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, Kraków 2005Podajemy regionalne adresy mailowe, na które należy przesyłać prace.

gdansk@konkurspapieski.pl — dla uczniów z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego;

katowice@konkurspapieski.pl — dla uczniów z województwa śląskiego;

krakow@konkurspapieski.pl — dla uczniów z województwa małopolskiego i podkarpackiego;

lublin@konkurspapieski.pl — dla uczniów z województwa lubelskiego i świętokrzyskiego;

lodz@konkurspapieski.pl — dla uczniów z województwa łódzkiego;

konkurspapieski.poznan@gmail.com — dla uczniów z województwa wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego;

torun@konkurspapieski.pl — dla uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego;

warszawa@konkurspapieski.pl — dla uczniów z województwa mazowieckiego i podlaskiego;

wroclaw@konkurspapieski.pl — dla uczniów z województwa dolnośląskiego i opolskiego.

 

Prosimy również Uczestników o zwracanie szczególnej uwagi na wymogi redakcyjne, które powinny spełniać prace konkursowe.

— w tytule pracy powinny znaleźć się: imię i nazwisko autora, nazwa szkoły, region, temat pracy;
— plik powinien być zapisany w rozszerzeniu PDF;
— w nazwie przesyłanego pliku powinno być podane imię i nazwisko, a także nazwa ośrodka regionalnego autora (np. Anna_Kowalska_Warszawa.pdf);
— praca nie może liczyć mniej niż 3 strony i więcej niż 4 strony znormalizowanego maszynopisu
— obowiązują: czcionka — Times New Roman, rozmiar — 12 pkt., interlinia — 1.5, tekst wyjustowany;
— praca powinna zawierać bibliografię sporządzoną według następującego wzoru:

                        Bibliografia

                        1. G. Weigel, Świadek Nadziei, Kraków 2009.

                        2. List Ojca Świętego do dzieci w Roku Rodziny z 13 XII 1994 r.

                        3. ...

— autor zobowiązany jest do umieszczenia w swojej pracy przypisów, sporządzonych według poniższego wzoru:

(fragment eseju) Papież Jan Paweł II w czasie swoich pielgrzymek beatyfikował bądź kanonizował wielu bohaterów i bohaterek wiary. Uroczystości związane z wyniesieniem tych wyjątkowych osób na ołtarze, bardzo często odbywały się w ich rodzimych krajach. Wzbogacało to kulturę religijną
w tych miejscach, którą Papież tak bardzo pragnął rozwijać[1].

            ________________

 

            [1] A. Silvestrini, Papież Pielgrzym, Warszawa 1999, s. 12–13.

 

Przypominamy, że napisana praca ma być samodzielna, a udział opiekuna polega na pomocy w pozyskaniu literatury czy ułożeniu planu pracy. 

 

Przy ocenie esejów brane są pod uwagę następujące kryteria:

Redakcja pracy:

- poprawność przypisów

- poprawność bibliografii

- estetyka pracy (akapity, czcionka, itp.)

Poprawność językowa:

- ortografia

- interpunkcja

- walory stylistyczne

Sposób argumentacji:

- jakość argumentów (przekonywujące, racjonalne), logiczna spójność toku rozumowania

- wielość dostrzeżonych aspektów, a związanych z tematem

Zasoby źródeł:

- jakość wykorzystania poleconych źródeł

- zróżnicowanie pozostałych wykorzystanych źródeł

Innowacyjność:

- oryginalne spojrzenie na temat pracy

- umiejętność samodzielnego wnioskowania na podstawnie źródeł


Wszystkim życzymy owocnej pracy i stworzenia wartościowych esejów!


Mecenasi

 • Fundacja KGHM Polska Miedź
 • Fundacja PZU
 • Narodowe Centrum Kultury
 • Clico Sp z o. o
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Edycja Świętego Pawła
 • Wydawnictwo WAM
 • Wydawnictwo ZNAK

Patronat Honorowy

 • Abp Wojciech Polak Prymas Polski
 • Kard. Stanisław Dziwisz
 • Abp Marek Jędraszewski
  Metropolita krakowski
 • Kard. Kazimierz Nycz
  Metropolita warszawski
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzitwa Narodowego
 • Prezydent Zakonu Kawalerów Maltańskich
 • Związek Harcerstwa Polskiego
 • Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia
 • Wspólnota LEDNICA 2000Współorganizatorzy

 • Centrum Myśli Jana Pawła II
 • Biuro Podróży Krakturs
 • Cafe Misja
 • Instytut Jana Pawła II KUL
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Media

 • Rzeczpospolita
 • Gość Niedzielny
 • Niedziela
 • W Drodze
 • Katolicka Agencja Informacyjna
 • Miłujcie się
 • Przewodnik katolicki
 • Droga
 • Wzrastanie
 • Radio Plus
 • Dominikanie.pl
 • Deon.pl
 • Aleteia.pl
 • 2RYBY.PL
 • Franciszkańska3.pl
 • Strefa Katechety

 

Wyślij wiadomość

WYŚLIJ