2 ETAP JUŻ WKRÓTCE!

25 marca kończy się pierwszy etap XVI Konkursu Papieskiego, którego hasło w tym roku brzmi „ ŻYCIE I WOLNOŚĆ – DAR I ZADANIE”. Gratulujemy wszystkim, którym udało się zakwalifikować do drugiego etapu! Pamiętajcie, że do środy jest jeszcze możliwość rozwiązywania testu i wzięcia udziału w Konkursie!

Drugi etap Konkursu odbędzie się 30 marca. Aby wziąć w nim udział będzie trzeba zalogować się wchodząc przez stronę www.konkurspapieski.pl i rozwiązać test.

Możliwość zalogowania będzie dostępna od godziny 18.45. Od godziny 19.00 będzie można przystąpić do rozwiązywania testu. Aby odpowiedzieć na konkursowe pytania każdy będzie miał 30 minut! Serwer zamknie się o godzinie 21.00, dlatego osoby, które rozpoczną wypełnianie testu po 20.30 nie będą mieć pełnych 30 minut.

Test będzie zawierać 27 pytań. Ale UWAGA! Będzie to test wielokrotnego wyboru co oznacza, że w każdym pytaniu może być 1, 2 ,3 bądź 4 poprawne odpowiedzi – aby zdobyć punkt trzeba zaznaczyć WSZYSTKIE poprawne rozwiązania.

W związku z przygotowaniami do drugiego etapu XVI Konkursu Papieskiego przypominamy literaturę, która będzie pomocna przy tym etapie.

- Jan Paweł II, Autobiografia, Wydawnictwo Literackie

- Jan Paweł II, Dar i Tajemnica, Kraków 1996
Link: 

25 marca zakończy się pierwszy etap XVI Konkursu Papieskiego, którego hasło w tym roku brzmi „ ŻYCIE I WOLNOŚĆ – DAR I ZADANIE”. Gratulujemy wszystkim, którym udało się zakwalifikować do drugiego etapu! Pamiętamy, że do środy jest jeszcze możliwość rozwiązywania testu i wzięcia udziału w Konkursie!

 

Drugi etap Konkursu rozpocznie się i zakończy 30 marca. Aby wziąć w nim udział będzie trzeba zalogować się wchodząc przez stronę www.konkurspapieski.pl i rozwiązać test.

 

Możliwość zalogowania będzie dostępna od godziny 18.45. Od godziny 19.00 będzie można przystąpić do rozwiązywania testu. Aby odpowiedzieć na konkursowe pytania każdy będzie miał 30 minut! Serwer zamknie się o godzinie 21.00, dlatego osoby, które rozpoczną wypełnianie testu po 20.30 nie będą mieć pełnych 30 minut.

 

Test będzie zawierać 27 pytań. Ale UWAGA! Będzie to test wielokrotnego wyboru co oznacza, że w każdym pytaniu może być 1, 2 ,3 bądź 4 poprawne odpowiedzi – aby zdobyć punkt trzeba zaznaczyć WSZYSTKIE poprawne rozwiązania.

 

W związku z przygotowaniami do drugiego etapu XVI Konkursu Papieskiego przypominamy literaturę, która będzie pomocna przy tym etapie.

 

- Jan Paweł II, Autobiografia, Wydawnictwo Literackie

 

- Jan Paweł II, Dar i Tajemnica, Kraków 1996
Link: https://www.kuratorium.bialystok.pl/wp-content/uploads/2018/10/dar-i-tajemnica.pdf

 

- Człowiek stulecia – biografia Karola Wojtyły / Jana Pawła II , red. Barbara Stefańska,
Centrum Myśli Jana Pawła
Link: https://www.centrumjp2.pl/wp-content/uploads/2019/10/akademia-jp2_konkurs1.pdf

 

- Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Błoniach w Krakowie, 10 czerwca 1979 r.
Link: http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/547

 

- Jan Paweł II, Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży zgromadzonej na
Westerplatte, 12 czerwca 1987 r.
Link: http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/748

 

- Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone podczas spotkania z wiernymi w Wadowicach, 16 czerwca
1999 r.
Link: http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/709

 

 

Przy ocenie esejów brane są pod uwagę następujące kryteria:

Redakcja pracy:

- poprawność przypisów

- poprawność bibliografii

- estetyka pracy (akapity, czcionka, itp.)


Poprawność językowa:

- ortografia i interpunkcja

- zgodność z gatunkiem

- walory stylistyczne


Sposób argumentacji:

- jakość argumentów (przekonywujące, racjonalne)

- logiczna spójność toku rozumowania

- wielość dostrzeżonych aspektów, a związanych z tematem


Zasoby źródeł:

- trafność doboru i wykorzystania poleconych źródeł

- zróżnicowanie pozostałych wykorzystanych źródeł


Innowacyjność:

- oryginalne spojrzenie na temat pracy

- umiejętność samodzielnego wnioskowania na podstawie źródeł

- skłonienie do refleksji odbiorcy eseju

 
Podczas obrony esejów uwzględniane są: 

- Znajomość tematyki prezentowanej w eseju
- Zgodność wypowiedzi ustnej uczestnika z treścią zawartą przez niego w eseju
- Innowacyjność i oryginalne, własne, osobiste podejście do tematu; wielość dostrzeżonych aspektów związanych ściśle z tematem
- Umiejętność obrony własnych poglądów, ocen, osądów
- Sposób argumentacji (racjonalny, wiarygodny i przekonywujący), logiczna spójność toku rozumowania
- Jasny i klarowny sposób formułowania wypowiedzi; poprawne posługiwanie się językiem polskim

Wszystkim życzymy powodzenia!

Partner

  • PZU

Mecenasi

  • Clico Sp. z o.o.
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski
  • Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Wydawnictwo ZNAK

Patronat Honorowy

Wyślij wiadomość

WYŚLIJ