TEMATY ESEJÓW

Temat nr 1

„Przyszłość Polski zależy od was i musi od was zależeć. To jest nasza Ojczyzna – to jest nasze «być» i nasze «mieć». I nic nie może pozbawić nas prawa, ażeby przyszłość tego naszego «być» i «mieć» zależała od nas. Każde pokolenie Polaków [...] stawało przed tym samym problemem, można go nazwać problemem pracy nad sobą, i – trzeba powiedzieć – jeśli nie wszyscy, to w każdym razie bardzo wielu nie uciekało od odpowiedzi na wezwanie swoich czasów.” (Jan Paweł II, Gdańsk-Westerplatte, 1987 r.)
Jak dzisiaj młodzi ludzie mogą podejmować pracę nad sobą, aby nie uciekać od odpowiedzi na wyzwania naszych czasów?

Bibliografia:
 Jan Paweł II, Dar i Tajemnica, Kraków, 1996 r.
https://www.kuratorium.bialystok.pl/wp-
content/uploads/2018/10/dar-i-tajemnica.pdf

 Jan Paweł II – człowiek odwagi. Zarys biografii, red. Barbara Stefańska, Centrum Myśli Jana Pawła,

Warszawa, 2020
https://www.centrumjp2.pl/wp-content/uploads/2019/10/akademia-jp2_konkurs1.pdf

 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Błoniach w Krakowie, 10 czerwca 1979 r.,
http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/547

 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Stadionie Dziesięciolecia, Warszawa, 17

czerwca 1983 r.,
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/556

 Jan Paweł II, Rozważanie podczas Czuwania Modlitewnego podczas Światowych Dni Młodzieży,

Paryż, 23 sierpnia 1997 r.,
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/699

 Jan Paweł II, Homilia podczas mszy św. dla uczestników V Międzynarodowego Forum Młodzieży,

Manila, 13 stycznia 1995 r.,
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/685

 Jan Paweł II, Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży zgromadzonej na 
Westerplatte, Gdańsk, 12 czerwca 1987 r.,
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/748

 
Jan Paweł II, Parati semper. List Apostolski do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego
Roku Młodzieży, Rzym, 31 marca 1985 r.,http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/665


Temat nr 2

„...wolności nigdy nie można posiadać. Jest bardzo niebezpiecznie ją posiadać. Wolność trzeba stale
zdobywać.” (Jan Paweł II, Kraków, 1987 r.)
Co oznaczają dziś dla Ciebie te słowa Jana Pawła II?

Bibliografia:
 Jan Paweł II, Dar i Tajemnica, Kraków, 1996 r.,
https://www.kuratorium.bialystok.pl/wp-
content/uploads/2018/10/dar-i-tajemnica.pdf

 Jan Paweł II, Słowo do młodzieży zgromadzonej przed siedzibą arcybiskupa, Kraków, 10 czerwca

1987 r.,
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/744

 Jan Paweł II, Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży zgromadzonej na

Westerplatte, Gdańsk, 12 czerwca 1987 r.,
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/748

 Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Młodzieży 1991, Watykan, 15 sierpnia 1990 r.,

https://ekai.pl/dokumenty/oredzie-na-swiatowy-dzien-mlodziezy-1991/

 Jan Paweł II, Parati semper. List Apostolski do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego
Roku Młodzieży, Rzym, 31 marca 1985 r.,
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/parati.html

 Jan Paweł II, Veritatis Splendor, Rzym, 6 sierpnia 1993 r., p. 6-18,

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_06081993_veritatis-splendor.html

 Jan Paweł II, Homilia w czasie mszy św. beatyfikacyjnej ojca Rafała Chylińskiego, Warszawa, 9

czerwca 1991 r.,
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/523

 Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży całego świata podczas XV Światowych Dni Młodzieży,

Rzym, 15 sierpnia 2000 r.,
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/705


Temat nr 3

„Jaką drogą pójdziemy w trzecie tysiąclecie? «Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście» — mówi prorok. Bracia i siostry, proszę was: «wybierajcie życie»! Ten wybór dokonuje się w sercu, w sumieniu człowieka, ale nie pozostaje on bez wpływu również na życie społeczności — narodu.” (Jan Paweł II, Legnica, 02.06.1997 r.)
Czy wezwanie „wybierajcie życie” jest w trwającym trzecim tysiącleciu realizowane?

Bibliografia:
 Jan Paweł II, Dar i Tajemnica, Kraków, 1996 r.,
https://www.kuratorium.bialystok.pl/wp-
content/uploads/2018/10/dar-i-tajemnica.pdf

 Jan Paweł II, Evangelium Vitae, Rzym, 25 marca 1995 r., p. 1-4; 29-51; 78-101,

http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/374

 Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. na lotnisku, Legnica, 2 czerwca 1997 r.,

http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/427

 Jan Paweł II, Apel Jasnogórski. Rozważanie wygłoszone do młodzieży, Częstochowa, 18 czerwca

1983 r.,
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/633

 Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy świętej, Kielce-Masłów, 3 czerwca 1991 r.,

http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/410

 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy świętej, Radom, 4 czerwca 1991 r.,

http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/411

 Jan Paweł II, Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II do młodzieży całego świata z okazji XI

Światowego Dnia Młodzieży, Rzym, 26 listopada 1995 r.,
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/771

 Jan Paweł II, Familiaris Consortio, Rzym, 22 listopada 1981 r., p. 28-32,

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/familiaris.html

 Jan Paweł II, Rozważanie podczas Czuwania Modlitewnego, Manila, 14 stycznia 1995r.,

http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/687

 Jan Paweł II, Homilia podczas mszy św. kończącej VIII Światowe Dni Młodzieży, Cherry Creek State

Park, 15 sierpnia 1993 r.,
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/682

Partner

  • PZU

Mecenasi

  • Clico Sp. z o.o.
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski
  • Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Wydawnictwo ZNAK

Patronat Honorowy

Wyślij wiadomość

WYŚLIJ