Aby rozwiązać test z drugiego etapu XVI Konkursu Papieskiego „Życie i wolność – dar i zadanie” uczestnicy musieli wykazać się dużą wiedzą na temat życia jak i nauczania Jana Pawła II, którą znaleźć mogli w podanej bibliografii:

 Jan Paweł II, Autobiografia, Wydawnictwo Literackie

 

- Jan Paweł II, Dar i Tajemnica, Kraków 1996

 

- Człowiek stulecia – biografia Karola Wojtyły / Jana Pawła II , red. Barbara Stefańska, Centrum Myśli Jana Pawła

 

- Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Błoniach w Krakowie, 10 czerwca 1979 r.

 

- Jan Paweł II, Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte, 12 czerwca 1987 r.

 

- Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone podczas spotkania z wiernymi w Wadowicach, 16 czerwca
1999 r.


Poniżej znaleźć można poprawne odpowiedz na zadane pytania. 

1. Ojciec Karola Wojtyły był żołnierzem Armii Austro-Węgier, oraz żołnierzem Wojska Polskiego

2. Siostra Karola Wojtyły, która zmarła tuż po urodzeniu miała na imię Olga.

3. Brat Karola Wojtyły miał na imię Edmund, był lekarzem i pracował w szpitalu w Bielsku-Białej.

4. W życiu duchowym Karola Wojtyły ważną rolę odegrały daw kościoły w Wadowicach: kościół karmelitów bosych „na Górce”, a także kościół pw. Ofiarowania Najświętszej Marii Panny.

5. Katechetą Karola Wojtyły był ks. Kazimierz Figlewicz oraz ks. Edward Zacher.

6. O 12-letnim Karolu Wojtyle można powiedzieć, że był ministrantem i lubił grać w piłkę nożną.

7. Karol Wojtyła zarówno w dzieciństwie jak i w wieku dojrzałym często odwiedzał Kalwarię Zebrzydowską. Miejscowość ta słynie ze znajdującego się tam sanktuarium maryjnego, a także z tzw. „dróżek kalwaryjskich”.

8. Młody Karol Wojtyła po przeprowadzce z Wadowic do Krakowa mieszkał przy ul. Tynieckiej 10, w mieszkaniu swoich krewnych ze strony matki.

9. Okres okupacji hitlerowskiej (1939-1945) w życiu Karola Wojtyły wiąże się z działalnością w Teatrze Rapsodycznym Mieczysława Kotlarczyka, uczestnictwem w Federacji Organizacji Narodowo-Katolickich „Unia”, oraz studiami teologicznymi w konspiracyjnym seminarium duchownym w Krakowie.

10. Duży wpływ na duchowość Karola Wojtyły miała postawa Jana Tyranowskiego. Prawdą jest, że człowiek ten prowadził koło Żywego Różańca w salezjańskiej parafii św. Stanisława Kostki, a także wprowadził młodego Wojtyłę w zagadnienia duchowości św. Jana od Krzyża.

11. Karol Wojtyła do czasu nominacji biskupiej pracował w parafii pw. św. Floriana w Krakowie oraz w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Niegowici.

12. Młody Karol Wojtyła dzielił pasję teatralną między innymi z Mieczysławem Kotlarczykiem i Haliną Królikiewiczówną (Kwiatkowską).

13. Karol Wojtyła był autorem wielu dzieł literackich, naukowych, a także dokumentów kościelnych. Prawdą jest, że Jan Paweł II był autorem 14 encyklik, napisał kilka dramatów oraz wiele wierszy, a niektóre utwory oraz artykuły Wojtyła pisał pod pseudonimami.

14. Jako biskup Karol Wojtyła wspierał ruchy i organizacje duszpasterskie. Pod swoją opiekę brał w szczególności „ruch oazowy”, czyli Ruch Światło-Życie oraz Akcję Katolicką.

15. Święci szczególnie związani z Krakowem – miastem, gdzie Karol Wojtyła sprawował swoją posługę biskupią to między innymi św. Faustyna i św. Stanisław ze Szczepanowa.

16. W 1983 r., podczas mszy świętej w Krakowie Jan Paweł II ogłosił błogosławionym Adama Chmielowskiego – Brata Alberta. W 1989 r. ustanowił go świętym. Dewizą br. Alberta było „być dobrym jak chleb”. Adam Chmielowski był malarzem i żył na przełomie XIX i XX w. Jest on bohaterem dramatu Karola Wojtyły pt. „Brat naszego Boga”.

17. Konsekracji Karola Wojtyły na biskupa dokonali bp Bolesław Kominek – biskup wrocławski, abp Eugeniusz Baziak – arcybiskup krakowski oraz bp Franciszek Jop – biskup opolski.

18. Biskup Karol Wojtyła wziął udział w ważnym dla Kościoła Katolickiego wydarzeniu jakim był Sobór Watykański II, który odbywał się w latach 1962-1965.

19. Jan Paweł II swoją pierwszą zagraniczną pielgrzymkę odbył do Meksyku.

20. Podczas II pielgrzymki do Ojczyzny Jan Paweł II odwiedził Warszawę, Kraków i Katowice.

21. Jana Pawła II w wygłoszonej na krakowskich Błoniach homilii podczas I pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r. powiedział:

"Człowiek bowiem każdy idzie przed siebie. Podąża ku przyszłości. I narody idą przed siebie. I ludzkość cała. Iść przed siebie — to znaczy nie tylko ulegać wymogom czasu, pozostawiając stale za sobą przeszłość: dzień wczorajszy, rok, lata, stulecia... Iść przed siebie to znaczy… mieć świadomość celu."

22. Jan Paweł II prowadził wzmożony dialog ekumeniczny oraz międzyreligijny. Wydarzenia związane z tym obszarem, które odbyły się podczas jego pontyfikatu to wizyta Jana Pawła II w Synagodze Większej w Rzymie, spotkanie z młodzieżą muzułmańską w Casablance w 1986 r., Światowy Dzień Modlitwy o Pokój w Asyżu w 1986 r., oraz spotkanie z Patriarchą ekumenicznym Konstantynopola Bartłomiejem I w Rzymie w 1995 r.

23. Jan Paweł II bacznie obserwował świat nauki. Zainicjował specjalne spotkania z naukowcami, które odbywały się w Castel Gandolfo. W tych spotkaniach brali udział m.in. prof. Hans Georg Gadamer, ks. prof. Józef Tischner.

24. W 1999 r. Jan Paweł II, podczas swojej kolejnej pielgrzymki do Polski, wygłosił na rynku w Wadowicach pamiętne kazanie. Wspominał w nim swoją młodość, dom rodzinny, kolegów i koleżanki. Mówił także o roli Maryi w przygotowaniu do Wielkiego Jubileuszu Odkupienia.

25. Podczas III pielgrzymki do Ojczyzny (1987 r.) Jan Paweł II spotkał się z młodzieżą na Westerplatte. W trakcie homilii powtórzył słowa z poprzedniej pielgrzymki, wypowiedziane na Jasnej Górze:

"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Wbrew wszystkim mirażom ułatwionego życia musicie od siebie wymagać." Te słowa według Jana Pawła II zachęcają współczesnego człowieka aby bardziej być, aby być odważnym.

26. Podczas spotkania z młodzieżą w Gdańsku w 1987 roku Jan Paweł II mówił m.in.:

Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte”.

W tych słowach papież miał na myśli porządek wartości i prawd, o utrzymanie których należy walczyć, a także obowiązek, od którego nie można się uchylić.

27. Jan Paweł II poruszył tematykę poszanowania życia osób nienarodzonych w ecyklice „Evangelium vitae”.

28. W trakcie swojego pontyfikatu Jan Paweł II kanonizował 482 i beatyfikował 1343 osoby. W śród nich byli między innymi polscy święci: św. Maksymilian Maria Kolbe i św. Kinga.

29. Zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II na temat życia ludzkiego, jest ono święte i nienaruszalne od poczęcia aż do naturalnej śmierci, a także życie ludzkie jest darem.

30. Jan Paweł II w swoim nauczaniu wiele uwagi poświecił małżeństwu i rodzinie. Jest on autorem takich tekstów, jak „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”, „Familiaris consortio”.

31. Jana Pawła II podczas homilii w Krakowie w dniu 10 czerwca 1979 r. powiedział:

Sakrament bierzmowania przyjmujemy jeden jedyny raz w życiu (podobnie jak chrzest) — a całe życie, które otwiera się w perspektywie tego sakramentu, nabiera charakteru wielkiej i zasadniczej próby. Jest to próba wiary i próba charakteru.”

oraz

Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego!”

32. Na spotkaniu z młodzieżą na Westerplatte Jan Paweł II przypomniał słowa biskupa męczennika Michała Kozala: „Od przegranej orężnej bardziej przeraża upadek ducha u ludzi”.

33. Dnia 13 maja 1981 r. Ali Agca dokonał zamachu na Jana Pawła II. Mimo tego, że zadał papieżowi celne strzały, Ojciec Święty przeżył atak. Jan Paweł II osobiście uważał, że ocalenie zawdzięcza Matce Bożej Fatimskiej. Ojciec Święty odwiedził zamachowca w jego celi oraz przebaczył mu ten czyn.

34. W 1999 r. w Sopocie Jan Paweł II wypowiedział takie słowa:

Słyszałem wtedy w Gdańsku od was: „nie ma wolności bez solidarności”. Dzisiaj trzeba powiedzieć: „nie ma solidarności bez miłości”. Więcej, nie ma szczęścia, nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości, tej miłości, która przebacza, choć nie zapomina, jest wrażliwa na niedolę innych, nie szuka swego, ale pragnie dobra dla drugich; miłości, która służy, zapomina o sobie i gotowa jest do wspaniałomyślnego dawania.”

35. Jan Paweł II podczas swojej wizyty w siedzibie UNESCO, w Paryżu 10 czerwca 1980 r. powiedział:

Jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, który wielokrotnie był przez sąsiadów skazywany na śmierć –a on pozostał przy życiu i pozostał sobą.”

a także

Przyszłość człowieka zależy od kultury! Tak! Pokój na świecie zależy od prymatu Ducha!”

Partner

  • PZU

Mecenasi

  • Clico Sp. z o.o.
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski
  • Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Wydawnictwo ZNAK

Patronat Honorowy

Wyślij wiadomość

WYŚLIJ