Przy ocenie esejów brane są pod uwagę następujące kryteria:

Redakcja pracy:

- poprawność przypisów

- poprawność bibliografii

- estetyka pracy (akapity, czcionka, itp.)


Poprawność językowa:

- ortografia i interpunkcja

- zgodność z gatunkiem

- walory stylistyczne


Sposób argumentacji:

- jakość argumentów (przekonywujące, racjonalne)

- logiczna spójność toku rozumowania

- wielość dostrzeżonych aspektów, a związanych z tematem


Zasoby źródeł:

- trafność doboru i wykorzystania poleconych źródeł

- zróżnicowanie pozostałych wykorzystanych źródeł


Innowacyjność:

- oryginalne spojrzenie na temat pracy

- umiejętność samodzielnego wnioskowania na podstawie źródeł

- skłonienie do refleksji odbiorcy eseju

Partner

  • PZU

Mecenasi

  • Clico Sp. z o.o.
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski
  • Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Wydawnictwo ZNAK

Patronat Honorowy

Wyślij wiadomość

WYŚLIJ