POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Administratorem danych osobowych (dalej "Administrator") przetwarzanych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.konkurspapieski.pl zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926), dalej ODOu, jest Fundacja „Instytut Tertio Millennio”, mająca swoją siedzibę w Krakowie, ul. Dominikańska 3/13, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000036659, NIP 676-21-95-471, Regon 356342236, zwaną dalej Organizatorem. Administrator działa zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ODOu. 

2. Dostęp do danych osobowych użytkowników strony internetowej www.konkurspapieski.pl (dalej Użytkownicy), mają wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora danych osobowych. Osoby te są zobowiązane do zachowania w poufności informacji dotyczących danych osobowych i w razie niedopełnienia obowiązków podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej i przewidzianej przez przepisy prawa. 

3. Fundacja „Instytut Tertio Millennio” przetwarza dane osobowe podawane przez Użytkowników podczas rejestracji na stronie internetowej. Administrator prosi o dane osobowe: imię, nazwisko, adres poczty e-mail, numer telefonu kontaktowego, nazwę Użytkownika (login). Dane te są umieszczone w bazie danych.

4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu przeprowadzania konkursu organizowanego przez Fundacja „Instytut Tertio Millennio”. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje wyłącznie po udzieleniu zgody, chyba że wynika to z przepisów prawa.

5. Fundacja „Instytut Tertio Millennio” nie przekazuje ani nie sprzedaje danych osobowych Użytkowników żadnym innym podmiotom. 

6. Użytkownik wszystkie dane osobowe podaje dobrowolnie.

7. Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych może zostać odwołana w każdym czasie. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Udostępnianie i poprawianie danych osobowych jest bezpłatne.

8. Każdy Użytkownik ma prawo do usunięcia danych osobowych z bazy danych. Po zgłoszeniu chęci usunięcia danych z bazy konto Użytkownika zostaje dezaktywowane i ostatecznie usunięte w terminie do czerwca 2018 r.

9. Fundacja „Instytut Tertio Millennio” będzie kontaktował się z Uczestnikiem drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej. 

10. Fundacja „Instytut Tertio Millennio” stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie algorytmy szyfrowania i fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowywane są dane osobowe.

Mecenasi

 • Fundacja KGHM Polska Miedź
 • Fundacja PZU
 • Narodowe Centrum Kultury
 • Clico Sp z o. o
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Edycja Świętego Pawła
 • Wydawnictwo WAM
 • Wydawnictwo ZNAK

Patronat Honorowy

 • Abp Wojciech Polak Prymas Polski
 • Kard. Stanisław Dziwisz
 • Abp Marek Jędraszewski
  Metropolita krakowski
 • Kard. Kazimierz Nycz
  Metropolita warszawski
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzitwa Narodowego
 • Prezydent Zakonu Kawalerów Maltańskich
 • Związek Harcerstwa Polskiego
 • Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia
 • Wspólnota LEDNICA 2000Współorganizatorzy

 • Centrum Myśli Jana Pawła II
 • Biuro Podróży Krakturs
 • Cafe Misja
 • Instytut Jana Pawła II KUL
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Media

 • Rzeczpospolita
 • Gość Niedzielny
 • Niedziela
 • W Drodze
 • Katolicka Agencja Informacyjna
 • Miłujcie się
 • Przewodnik katolicki
 • Droga
 • Wzrastanie
 • Radio Plus
 • Dominikanie.pl
 • Deon.pl
 • Aleteia.pl
 • 2RYBY.PL
 • Franciszkańska3.pl
 • Strefa Katechety

 

Wyślij wiadomość

WYŚLIJ