2005r. – 2012r. – „Papież o Młodych, Młodzi o Papieżu” 

2013r. – „Projekt życia”

2014r. – „Człowiek – podmiot pracy”

2015r. – „Chrzest – Polska – Człowiek”

2016r. – „Moje Westerplatte”

2017r. – „Patriotyzm Karola Wojtyły 1920-2005”

2018r. – „Jan Paweł II – Pielgrzym pokoju”

2019r. – „Dar na stulecie”

2020r. –  „Życie i wolność – dar i zadanie”

Partner

  • PZU

Mecenasi

  • Clico Sp. z o.o.
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski
  • Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Wydawnictwo ZNAK

Patronat Honorowy