Konkurs Papieski to największy ogólnopolski konkurs wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II, adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół ponadpodstawowych. Projekt ma charakter cykliczny, dotąd odbyło się XV edycji. Główną nagrodą w konkursie jest wyjazd do Rzymu dla zwycięzcy każdego z 9 regionów w Polsce.

Celem Konkursu Papieskiego jest propagowanie myśli i nauczania św. Jana Pawła II wśród młodzieży. W dziełach Jana Pawła II poruszane są tematy dotyczące wielu dziedzin życiaspołecznego – od spraw relacji międzyludzkich, aż po kwestie kulturowe, gospodarcze i ekonomiczne. Dzięki temu w młodych ludziach kształtują się postawy patriotyczne, społeczne i obywatelskie, motywujące do działania w imię stwarzania lepszej rzeczywistości. Celem Konkursu jest także uczenie krytycznego myślenia i rozwijanie zdolności literackich, a także przygotowanie do konfrontowania własnych przemyśleń uczniów z opiniami innych oraz nauczaniem papieża Polaka.

Konkurs od kilku lat realizowany jest w niezmiennej i atrakcyjnej formie. Składa się on z czterech etapów. Każdy z nich jest inny, aby cała forma Konkursu była ciekawa dla odbiorców. Pierwszym etapem jest quiz on-line. Za pośrednictwem aplikacji internetowej uczestnik ma za zadanie rozwiązać zestaw 20 losowo wybranych pytań dotyczących życia i nauczania papieża Jana Pawła II. Otrzymanie w tym etapie odpowiedniej ilości punktów pozwala uczestnikowi wziąć udział w drugim etapie Konkursu – rozbudowanym teście on-line, który odbywa się w tym samy czasie w całej Polsce. Uczestnik otrzymuje 30 pytań wielokrotnego wyboru, na które musi odpowiedzieć w określonym czasie. Kolejnym etapem jest półfinał polegający na napisaniu eseju na jeden z trzech podanych tematów. Specjalnie powołane komicje sprawdzają eseje uczestników i wyłaniają najlepsze. Ostatnim etapem jest finał odbywający się jednocześnie w 9 regionachPolski. Osoby zakwalifikowane do tego etapu przystępują do ustnej obrony swoichesejów przed komisją składającą się ze specjalistów w dziedzinach związanych z tematykąesejów, a także osób ściśle związanych z postacią Jana Pawła II. Jest to okazja do rozmowyoraz przede wszystkim zaprezentowania swoich poglądów, udowodnienia prawdziwości stawianych w swoich tekstach tez. Zwieńczeniem ostatniego etapu jest gala finałowa, odbywająca się tego samego dnia, zaraz po zakończeniu prac komisji finałowej, podczas której ogłoszeni zostają zwycięzcy danej edycji Konkursu Papieskiego. Główną nagrodą jest wyjazd do Rzymu oraz indeks niektóre z Uniwersytetów w Polsce. Oprócz tego przewidziane są także nagrody książkowe dla pozostałych finalistów oraz najlepszych szkół i katechetów. Ponadto przyznana zostaje nagroda za najlepszy esej w Polsce. Finaliści otrzymują także inne nagrody rzeczowe ufundowane przez patronów honorowych, patronów medialnych i innych darczyńców.

Partner

  • PZU

Mecenasi

  • Clico Sp. z o.o.
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski
  • Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Wydawnictwo ZNAK

Patronat Honorowy