Zostań uczniem Jana Pawła II i poleć do Rzymu

XVII edycja pod hasłem:

Święty Kościół grzesznych ludzi

Tegoroczna edycja rozpocznie się 1 marca I etapem, czyli rejestracją i rozwiązaniem quizu online. Po zakończeniu tego etapu 31 marca uczestnicy, którzy uzyskają więcej niż połowę punktów zakwalifikują się do II etapu – testu, który odbędzie się 27 kwietnia. Na napisanie eseju (etap III) jest czas od 28 kwietnia do 21 maja. Finał i ustna obrona prac będzie miała miejsce 12 czerwca 2021 r. w 9 miastach regionalnych. Szczegóły w Regulaminie Konkursu.

Papież nie ignorował otaczającej go rzeczywistości. Obserwując krytyczne nastroje młodego pokolenia względem Kościoła, chcemy w tej edycji zaprosić młodych do pochylenia się nad nauczaniem Jana Pawła II, które dotyczy właśnie Kościoła – świętego świętością Chrystusa i jednocześnie grzesznego grzesznością Jego członków. „Jest wreszcie droga świadectwa, zazwyczaj cichego, będąca konsekwencją podwójnej świadomości Kościoła: że jest w swej istocie niezachwianie święty, ale musi dokładać starań, aby oczyszczał się z dnia na dzień i odnawiał, aż stanie się dla Chrystusa pełen chwały, bez skazy i bez zmarszczki, gdyż z powodu naszych grzechów często oblicze Kościoła za mało świeci przed oczyma tych, którzy nań patrzą.” (JPII, RECONCILIATIO ET PAENITENTIA)

Mecenasi i Partnerzy

OGÓLNOPOLSCY

Weź udział w Konkursie!

OD 1.03 DO 31.03.2021 r. ZAREJESTRUJ SIĘ I ROZWIĄŻ QUIZ Z WIEDZY O JANIE PAWLE II

Aktualności

Aktualny harmonogram

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami…

Tematy esejów III etapu

Uczestnicy III etapu wybierają jeden temat, na który piszę esej do 21.05.2021

ZMIANY W REGULAMINIE

Prosimy zapoznać się ze zmianami.

F.A.Q.

Pytania?

Tutaj znajdziesz najważniejsze kwestie dotyczące Konkursu

Konkurs skierowany jest do osób urodzonych po 31 grudnia 1999 r., które w czasie trwania Konkursu będą uczniami dowolnej klasy wszystkich typów państwowych, społecznych i prywatnych szkół ponadpodstawowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Następujące nagrody zostaną przyznane w każdym regionie:

Nagroda Główna – jednoosobowa wycieczka do Rzymu, przyznawana osobie, która uzyskała najwyższą liczbę punktów według średniej ważonej z II, III i IV etapu. Nagroda rzeczowa oraz indeksy na wybrane uczelnie dla uczestników IV etapu Konkursu.

W miarę możliwości Organizator przewiduje przyznanie nagród specjalnych dla: Najlepszej Szkoły, którą uczestnicy będą najliczniej reprezentowali w I etapie 

 

Zarejestrować się między 1 a 31 marca klikając „Weź udział w konkursie”

  • w I etapie: rozwiązać 20 pytań jednokrotnego wyboru. 
  • w II etapie: rozwiązać 30 pytań wielokrotnego wyboru. 
  • w III etapie: napisać esej na jeden z podanych tematów.
  • w IV etapie: obronić swoją pracę przed komisją.
I etap – 1-31.03.2021 r. 
II etap – 27.04.2021 r. 
III etap – 28.04. – 21.05.2021 t. 
ogłoszenie finalistów – 2.06.2021 r. 
IV etap – 12.06.2021 r. 

Konkurs w liczbach

0
ogólnopolskich edycji
0 000
uczestników
0
nagrodzonych laureatów
0
patronów i partnerów
IDEA

Idea Konkursu

Konkurs Papieski, którego pomysłodawcą był ś.p. Maciej Zięba OP, to największy w Polsce konkurs dotyczący wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Projekt ten realizowany przez Instytut Tertio Millennio od 17 lat, z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród młodzieży. Głównym celem tej inicjatywy jest rozpowszechnianie bogactwa myśli i czynu papieża Jana Pawła II wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Konkurs Papieski kształtuje twórcze myślenie, stwarza możliwość skonfrontowania własnych przekonań z przesłaniem papieża Polaka. Jest więc zaproszeniem do rozpoczęcia głębszych studiów nad myślą Jana Pawła II oraz pogłębiania wiedzy z zakresu Katolickiej Nauki Społecznej.

NASZ ZESPÓŁ

Koordynatorzy projektu

Koordynator ogólnopolski

Paweł Kierakowicz

Kraków - województwo małopolskie i podkarpackie

Michał Janczyk

Katowice - województwo śląskie

Alicja Rutkowska

Wrocław - województwo dolnośląskie i opolskie

Paweł Kierakowicz

Lublin - województwo lubelskie i świętokrzyskie

Konrad Ślizień-Kuczapski

Lublin - województwo lubelskie i świętokrzyskie

Marek Kurowski

Warszawa - województwo mazowieckie i podlaskie

Maria Dzięcielska

Toruń - województwo kujawsko-pomorskie

Witold Jankowiak

Gdańsk - województwo warmińsko-mazurskie i pomorskie

Alicja Szymczak

Łódź - województwo łódzkie

Julia Dzięcielska

Poznań - województwo wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie

Marta Sienkiewicz