Zostań uczniem Jana Pawła II i poleć do Rzymu

XVII edycja pod hasłem:

Święty Kościół grzesznych ludzi

Tegoroczna edycja rozpocznie się 1 marca I etapem, czyli rejestracją i rozwiązaniem quizu online. Po zakończeniu tego etapu 31 marca uczestnicy, którzy uzyskają więcej niż połowę punktów zakwalifikują się do II etapu – testu, który odbędzie się 27 kwietnia. Na napisanie eseju (etap III) jest czas od 28 kwietnia do 21 maja. Finał i ustna obrona prac będzie miała miejsce 12 czerwca 2021 r. w 9 miastach regionalnych. Szczegóły w Regulaminie Konkursu.

Papież nie ignorował otaczającej go rzeczywistości. Obserwując krytyczne nastroje młodego pokolenia względem Kościoła, chcemy w tej edycji zaprosić młodych do pochylenia się nad nauczaniem Jana Pawła II, które dotyczy właśnie Kościoła – świętego świętością Chrystusa i jednocześnie grzesznego grzesznością Jego członków. „Jest wreszcie droga świadectwa, zazwyczaj cichego, będąca konsekwencją podwójnej świadomości Kościoła: że jest w swej istocie niezachwianie święty, ale musi dokładać starań, aby oczyszczał się z dnia na dzień i odnawiał, aż stanie się dla Chrystusa pełen chwały, bez skazy i bez zmarszczki, gdyż z powodu naszych grzechów często oblicze Kościoła za mało świeci przed oczyma tych, którzy nań patrzą.” (JPII, RECONCILIATIO ET PAENITENTIA)

Mecenasi i Partnerzy

OGÓLNOPOLSCY

Weź udział w Konkursie!

OD 1.03 DO 31.03.2021 r. ZAREJESTRUJ SIĘ I ROZWIĄŻ QUIZ Z WIEDZY O JANIE PAWLE II

Aktualności

Laureaci XVII edycji

Lista nagrodzonych finalistów XVII edycji Konkursu Papieskiego

WYNIKI‌ ‌III‌ ‌ETAPU‌

Sprawdź, kto zakwalifikował się do kolejnego, finałowego etapu.

F.A.Q.

Pytania?

Tutaj znajdziesz najważniejsze kwestie dotyczące Konkursu

Konkurs skierowany jest do osób urodzonych po 31 grudnia 1999 r., które w czasie trwania Konkursu będą uczniami dowolnej klasy wszystkich typów państwowych, społecznych i prywatnych szkół ponadpodstawowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Następujące nagrody zostaną przyznane w każdym regionie:

Nagroda Główna – jednoosobowa wycieczka do Rzymu, przyznawana osobie, która uzyskała najwyższą liczbę punktów według średniej ważonej z II, III i IV etapu. Nagroda rzeczowa oraz indeksy na wybrane uczelnie dla uczestników IV etapu Konkursu.

W miarę możliwości Organizator przewiduje przyznanie nagród specjalnych dla: Najlepszej Szkoły, którą uczestnicy będą najliczniej reprezentowali w I etapie 

 

Zarejestrować się między 1 a 31 marca klikając „Weź udział w konkursie”

  • w I etapie: rozwiązać 20 pytań jednokrotnego wyboru. 
  • w II etapie: rozwiązać 30 pytań wielokrotnego wyboru. 
  • w III etapie: napisać esej na jeden z podanych tematów.
  • w IV etapie: obronić swoją pracę przed komisją.
I etap – 1-31.03.2021 r. 
II etap – 27.04.2021 r. 
III etap – 28.04. – 21.05.2021 t. 
ogłoszenie finalistów – 2.06.2021 r. 
IV etap – 12.06.2021 r. 

Konkurs w liczbach

0
ogólnopolskich edycji
0 000
uczestników
0
nagrodzonych laureatów
0
patronów i partnerów
IDEA

Idea Konkursu

Konkurs Papieski, którego pomysłodawcą był ś.p. Maciej Zięba OP, to największy w Polsce konkurs dotyczący wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Projekt ten realizowany przez Instytut Tertio Millennio od 17 lat, z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród młodzieży. Głównym celem tej inicjatywy jest rozpowszechnianie bogactwa myśli i czynu papieża Jana Pawła II wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Konkurs Papieski kształtuje twórcze myślenie, stwarza możliwość skonfrontowania własnych przekonań z przesłaniem papieża Polaka. Jest więc zaproszeniem do rozpoczęcia głębszych studiów nad myślą Jana Pawła II oraz pogłębiania wiedzy z zakresu Katolickiej Nauki Społecznej.

NASZ ZESPÓŁ

Koordynatorzy projektu

Koordynator ogólnopolski

Paweł Kierakowicz

Kraków - województwo małopolskie i podkarpackie

Michał Janczyk

Katowice - województwo śląskie

Alicja Rutkowska

Wrocław - województwo dolnośląskie i opolskie

Paweł Kierakowicz

Lublin - województwo lubelskie i świętokrzyskie

Konrad Ślizień-Kuczapski

Lublin - województwo lubelskie i świętokrzyskie

Marek Kurowski

Warszawa - województwo mazowieckie i podlaskie

Maria Dzięcielska

Toruń - województwo kujawsko-pomorskie

Witold Jankowiak

Gdańsk - województwo warmińsko-mazurskie i pomorskie

Alicja Szymczak

Łódź - województwo łódzkie

Julia Dzięcielska

Poznań - województwo wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie

Marta Sienkiewicz