Tematy esejów III etapu

Tematy III etapu XVII edycji Konkursu Papieskiego

„Święty Kościół grzesznych ludzi”

 1. W liście apostolskim Tertio Millennio Adveniente, opublikowanym w związku ze
  zbliżającym się Wielkim Jubileuszem Roku 2000, Jan Paweł II podkreślił, że Kościół nie
  może „przekroczyć progu nowego tysiąclecia, nie przynaglając swoich synów do
  oczyszczenia się przez pokutę z błędów, niewierności, niekonsekwencji i zaniedbań”. Omów
  współczesne przykłady błędów i grzechów Kościoła, wskazując możliwości zadośćuczynienia
  w świetle słów Jana Pawła II.
 2. Przez całe swoje życie Jan Paweł II promował dialog jako zasadę w relacjach politycznych,
  społecznych, religijnych, kulturowych i osobistych. Podkreślał, że podstawą dialogu jest
  uznanie godności drugiego człowieka, prawo do wyrażania własnych przekonań, oraz
  poszanowanie wolności sumienia. Czy zasada dialogu jest dziś obecna w relacjach? W jaki
  sposób młodzi mogą rozwijać kulturę dialogu, także w Kościele?
 3. „Jest wreszcie droga świadectwa, zazwyczaj cichego, będąca konsekwencją podwójnej
  świadomości Kościoła: że jest w swej istocie niezachwianie święty, ale musi dokładać starań,
  aby oczyszczał się z dnia na dzień i odnawiał, aż stanie się dla Chrystusa pełen chwały, bez
  skazy i bez zmarszczki, gdyż z powodu naszych grzechów często oblicze Kościoła za mało
  świeci przed oczyma tych, którzy nań patrzą.” (Jan Paweł II, RECONCILIATIO ET
  PAENITENTIA) Jak rozumiesz te słowa Papieża? Jaką pracę może podejmować młode
  pokolenie, aby Kościół się oczyszczał i odnawiał?

Proponowana literatura:
● Jan Paweł II, Dar i Tajemnica, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 1996
● Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2004
● Adam Pieckenhagen, Kerygmatyczny i moralny przekaz św. Jana Pawła II do młodzieży w
jego listach i orędziach na Światowe Dni Młodzieży, Poznań 2019
● Stanisław Dziwisz, Świadectwo, TBA, Poznań 2007
● Paweł Zuchniewicz, Lolek, Wujek Karol, biskup Wojtyła. Polskie lata Papieża. Powieść
biograficzna, Prószyński i S-ka, Warszawa 2011
● Paweł Zuchniewicz, Papież z Polski. Nasz święty, „Znak”, Kraków 2011