Zostań uczniem Jana Pawła II
i poleć do Rzymu

Polityka prywatności

Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe oraz prywatne informacje przekazane nam przez użytkowników strony Sygnał Miłosierdzia były przechowywane bezpiecznie, zgodnie z prawem oraz wolą ich właścicieli. Na tej stronie znajdziesz informacje na temat wykorzystywania tych danych oraz zasady polityki prywatności związane z konkretnymi funkcjami strony.

1.Administratorem danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach działalności Konkursu Papieskiego jest Fundacja „Instytut Tertio Millennio” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grodzkiej 7/2.

2.Dane osobowe przetwarzane są:
– zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
– zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
– w zakresie i celu niezbędnym do realizacji Konkursu Papieskiego
– w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów,
– w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo i prywatność

3. Przechowywanie, pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu Papieskiego:
– Dane osobowe uczestników Konkursu Papieskiego przekazywane są dobrowolnie, za pomocą formularza zamieszczonego w sekcji rejestracji.
– Dane osobowe i kontaktowe zebrane w ramach zapisów na Konkurs Papieski są wykorzystywane wyłącznie do celów organizacji konkursu oraz komunikacji z uczestnikami.
– Zebrane dane nie są wykorzystywane do celów marketingowych wydarzenia.
– Dane te są prywatne i nie są przekazywane osobom trzecim do celów marketingowych.
– Dane osobowe zebrane w trakcie rejestracji na Konkurs Papieski zostaną usunięte do 90 dni po zakończeniu konkursu.

4. Administrator Konkursu Papieskiego pozyskuje także dane wynikające z ogólnych zasad realizowania połączeń internetowych. Dane tego typu (na przykład adresy IP) przechowywane są w logach systemowych i wykorzystywane są do zagwarantowania bezpieczeństwa i poprawnego działania strony.

5. Każda osoba, której dane znajdują się w naszej bazie lub na stronie internetowej ma prawo dostępu do nich, zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu dokonania zmian prosimy o kontakt na adres email instytut@tertio.pl

6. Wyżej wymienione dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres działalności strony Konkurs Papieski lub do momentu zgłoszenia chęci ich usunięcia przez osobę do tego uprawnioną.
Fundacja
Instytut Tertio Millennio
ul. Grodzka 7/2, 50-115 Wrocław
www.instytuttertio.pl
Polityka prywatności
Nasze
Social Media
facebook.com/KonkursPapieski
instagram.com/KonkursPapieski